Është vendosur një faqe e re në rrjetin e Ipsos Adrias

Është vendosur një faqe e re në rrjetin e Ipsos Adrias,e cila është në përputhje me standardet e grupacionit Ipsos dhe mbështet të gjitha llojet e fundit të komunikimit dhe bashkëveprimit me përdoruesit.