Lajm

Është vendosur një faqe e re në rrjetin e Ipsos Adrias

Është vendosur një faqe e re në rrjetin e Ipsos Adrias,e cila është në përputhje me standardet e grupacionit Ipsos dhe mbështet të gjitha llojet e fundit të komunikimit dhe bashkëveprimit me përdoruesit.

Ipsos

Informatat kyçe për Ipsos:

• Lider në hulumtimin e tregut në rajon

• Numër të madh te hulumtimeve

• Infrastruktura e madhe sasiore dhe cilësore për mbledhjen e të dhënave

• Të kuptuarit dhe njohja e tregut lokal

• Përzgjedhje e madhe e zgjidhjeve kualitative dhe kuantitative të verifikuara dhe të specializuara

• Përvoja në të gjitha fushat e kërkimit: produkte te shpejta per shfrytezim me te gjere (FMCG – Fast Moving Consumer Goods) , ИТ /Telekomunikacioni, sektori financiar, cigare, shëndetësi, industria shitëse, makina, mediumet, reklamimet, matja e opinionit publik dhe fushat e tjera.

 

INFRASTRUKTURA (ADRIA)

• 11 zyra në 8 vende

• 11 dhoma për diskutime në fokus grupe

• 7 qendra CATI - Computer Aided Telephone Interviewing) per thirrje me mbi 250 stacione për intervistim telefonik

• 200 njësitë CAPI (Computer Aided Personal Interviewing) mobile për intervistimin

• 150 të punësuar të përhershëm