Клучни информации за Ипсос:

 • Лидер во пазарни истражувања во регионот
 • Најголем број на истражувачи
 • Најголема квалитативна и квантитативна инфраструктура за собирање на податоци 
 • Разбирање и познавање на локалниот пазар
 • Голем избор на проверени и специјализирани квалитативни и квантитативни решенија 
 • Искуства во сите области на истражување: брзи стоки за широка употреба (FMCG – Fast Moving Consumer Goods) , ИТ/телекомуникации, финансиски сектор, цигари, здравство, продажна индустрија, автомобили, медиуми, рекламирање, мерење на јавното мислење и други области.
ИНФРАСТРУКТУРА (АДРИА)
 • 11 канцеларии во 8 земји
 • 11 сали за дискусии во фокус групи
 • 7 телефонски (CATI  - Computer Aided Telephone Interviewing) центри со преку 250 станици за телефонско интервјуирање
 • 200 подвижни CAPI (Computer Aided Personal Interviewing) единици за интервјуирање
 • 150 постојано вработени