Каде сме

Благодарение на активните превземања во 90-тите, Ипсос сега е присутен во 86 земји.
Земјите во развој сочинуваат 27% од нашиот бизнис.
 
Контактирајте ги нашите специјализирани тимови во нивните земји.